Δημήτριος Νικολόπουλος
Καθηγητής
+30 210 5381436
A114, Πανεπιστημιούπολη 2
Σύντομο Βιογραφικό

Βασικές Σπουδές και Θέσεις:
Πτυχίο Φυσικής (1994). Διδακτορικό Δίπλωμα (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Φυσικής ΕΚΠΑ) (2000). Μεταδιδακτορικό Έργο (2000-2014). Διορισμένο ΕΠ ΤΕΙ (2014-2018). Διορισμένο ΔΕΠ ΠΑΔΑ (2018-).
Διδασκαλία:
Θεωρία: Φυσική, Ψηφιακές Επικοινωνίες (4 έτη), Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων (2 έτη), Τεχνολογία Περιβάλλοντος (2 έτη), Μοντελοποίηση και Περιβαλλοντική Μηχανική (1 έτος), Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (6 έτη)
Εργαστήρια: Φυσική (14 έτη), Ψηφιακές Επικοινωνίες (4 έτη), Μοντελοποίηση και Περιβαλλοντική Μηχανική (1 έτος)
ΜΠΤΧ: Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, Αλληλεπίδραση Ακτινοβολίας Ύλης, Μόντε Κάρλο (Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών) (5 έτη). Μεθοδολογίες Έρυνας (AEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ) (2 έτη)
Επίβλεψη Διδακτορικών: 2 Φοιτητές
Ερευνητικό Έργο:
96 Ξενόγλωσσα Πλήρη Άρθρα σε περιοδικά με κριτές, 13 Ξενόγλωσσα Πλήρη Άρθρα σε συμπληρώματα περιοδικών με κριτές. 241 Ξενόγλωσσες Εργασίες, 26 Ελληνικές Εργασίες. (Συνολικά 268 εργασίες)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
02.30.Nw--02.50.Ey--02.50.Fz--02.50.Sk--02.60.Cb--02.60.Ed--02.70.Hm--02.70.Uu 05.40.-a--05.45.Df--05.45.Pq--05.45.Tp--05.65.+b 06.20.Dk--06.60.Ei--06.60.Mr--06.60.Sx--06.90.+v-- 07.05.Bx--07.05.Fb--07.05.Hd--07.05.Kf--07.05.Rm--07.05.Tp--07.07.Df--07.60.Dq--07.60.Pb--07.60.Rd--07.60.Vg--07.77.Ka--07.85.Fv--07.85.Nc--07.88.+y--07.89.+b--07.90.+c 9.85 -c 29.27.Fh--29.30.Ep--29.30.Kv--29.40.Cs--29.40.Gx--29.40.Mc-- 29.40 Wk2--29.85.Fj 87.10.Mn--87.10.Rt--87.50.C- --87.50.cm--87.50.S- --87.50.sj--87.50.up –87.53.-j--87.55.K- -- 87.55.N- --87.57.-s--87.59.-e--87.85.Rs--88.10.fb--88.10.G- --88.10.gc --89.20.Bb--89.60.-k – 89.75.Da--89.75.Fb-- 91.30.Dk--91.30.-f –91.45.Ga—91.45.Xz--91.55.Mb--92.60.Mt--92.60.Sz--92.60.Ta--93.30.Ge--93.85.Np--93.85.Pq--93.85.Rt-- (Σύστημα Physics & Astronomy PACS )
Μαθήματα