Ιωάννης Ξυδάς

Ο Ιωάννης Ξυδάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Μαθηματικά, σπούδασε με υποτροφία Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Ελβετία) και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα στη Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο της Limoges (Γαλλία). Εργάστηκε στο C.E.R.N (Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Φυσικής) στη Γενεύη (1980-82). Βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (1978-80) ασχολήθηκε με τη διδασκαλία γλωσσών προγραμματισμού και συμμετείχε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μοντέλων για την διδασκαλία μέσω υπολογιστών (1982-83).

Εργάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων (1984-87) στο σχεδιασμό και ανάπτυξη της Μηχανογράφησης της Βουλής. Διορίστηκε Καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Αθήνας (1987). Από το 1987-91 εργάστηκε στην αμερικανική εταιρεία Digital Equipment Hellas (DEC) με ειδίκευση στις Βάσεις Δεδομένων (DBMS) και στα Συστήματα Επεξεργασίας Δοσοληψιών (Transaction Processing). Από το 1991-1998 εργάστηκε στην εταιρεία Δικτύων SDR Hellas A.E σαν Τεχνικός Διευθυντής συμμετέχοντας ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως το δίκτυο WAN της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, το δίκτυο WAN του TAXIS, το δίκτυο WAN των Σχολών και των Λιμεναρχείων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, κ.α. Από το 1998-2010 εργάστηκε στο ΤΕΙ Αθήνας σαν Τεχνικός Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου. Παράλληλα ήταν Τεχνικός Υπεύθυνος του Ηelpdesk του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Δικτύου GRNET (ΕΔΕΤ), συμμετείχε στην ανάπτυξη υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Edunet, μέλος της Επιτροπής Παραλαβής του Δικτύου MAN Υψηλών Ταχυτήτων (DWDM) του GRNET (ΕΔΕΤ-2) και συμμετείχε στο σχεδιασμό και υλοποίηση της επέκτασης του δικτύου του ΤΕΙ Αθήνας σε τεχνολογία Gigabit.

Από το 2007 συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση και εκπαίδευση του Μάστερ (ISICG/TIM) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής με το Πανεπιστήμιο της Limoges. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ασφάλεια δικτύων, τα έξυπνα γραφικά και τα έμπειρα συστήματα βοήθειας στη λήψη αποφάσεων (Visual Analytics) με σχετικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια. Συμμετείχε σε πολλαπλές επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, αξιολογητής προσωπικού πληροφορικής, αξιολογητής μεγάλων έργων πληροφορικής, και τεχνικός σύμβουλος Επιτροπών Παρακολούθησης Έργων Πληροφορικής. Είναι μέλος της Εταιρείας Επιστημόνων Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ).

Address
Κ16.999, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Personal Website