Γεώργιος Πρεζεράκος
Καθηγητής
Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

O Γεώργιος Ν. Πρεζεράκος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ το 1993 και ακολούθως το 1998, επίσης στην ΣΗΜΜΥ, υποστήριξε επιτυχώς την διδακτορική του διατριβή στην ερευνητική περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η Τεχνολογία Λογισμικού με έμφαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες, το ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών και η προστασία της ιδιωτικότητας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Internet of Things (ΙοΤ). Διαθέτει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε συνέδρια και περιοδικά στις προαναφερθείσες περιοχές.