Ζαχαρένια Γαροφαλάκη

Η Ζαχαρένια Γαροφαλάκη έλαβε το Πτυχίο (BSc) Μηχανικού Η/Υ Συστημάτων, το Μ.Δ.Ε (MSc) σε Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Τ.) το 2000 και 2015 αντίστοιχα. Είναι Διδακτορική Ερευνήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εργαστεί σε έργα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA, Ad-hoc and sensor networking for M2M communications Threat Landscape and good practice guide 2016 κ.ά). Έχει συγγράψει δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά συνέδρια. Από το 1999 έως το 2016 εργάστηκε στο Διαδικτυακό Κέντρο (ΔΔΚ) του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. ως Μηχανικός Δικτύων και ήταν υπεύθυνη για τη λειτουργική και οργανική διαχείριση του εξοπλισμού κορμού του Ιδρύματος, την ασφάλεια του δικτύου πληροφοριών και των δικτυακών υπηρεσιών. Εργάζεται από το 2016 έως το 2017 ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) και από το 2017 έως και σήμερα ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), του τομέα Αρχιτεκτονικής Η/Υ και Δικτύων στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Συστημάτων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., ενώ παρέχει διδακτικό έργο στα μαθήματα «Δίκτυα Η/Υ», «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτυακών Συστημάτων» και «Βάσεις Δεδομένων» από το 2001.

Personal Website