Χριστίνα Γεωργουλάκη

Η Χριστίνα Γεωργουλάκη είναι ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1990, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και Ραδιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1993 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 1999 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο μελέτης τις Αποτελεσματικές τεχνικές επεξεργασίας σήματος και αναγνώρισης προτύπων για τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Έχει δημοσιεύσει 34 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Address
Κ16.999, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Personal Website