Χριστίνα Γεωργουλάκη
ΕΔΙΠ
-
+30 210 5385888
Κ16.999, Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Η Χριστίνα Γεωργουλάκη είναι ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1990, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική και Ραδιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1993 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 1999 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο μελέτης τις Αποτελεσματικές τεχνικές επεξεργασίας σήματος και αναγνώρισης προτύπων για τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Έχει δημοσιεύσει 34 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Αλγόριθμοι Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος με Εφαρμογές σε Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Nευρωνικά Δίκτυα
Μαθήματα
Ψηφιακές Επικοινωνίες
Σήματα και Συστήματα
Προγραμματισμός Η/Υ- Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Δημοσιεύσεις