Γεώργιος Μελετίου

Ο Γεώργιος Μελετίου είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής από το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συστήματα (κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Address
K10.018, Πανεπιστημιούπολη 1