Γεώργιος Μελετίου
ΕΔΙΠ
K10.018, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Γεώργιος Μελετίου είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής από το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδακτική της Τεχνολογίας και τα Ψηφιακά Συστήματα (κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων) από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Προγραμματισμός Υπολογιστών, Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Μαθήματα
-