Παναγιώτα Τσελέντη
ΕΔΙΠ
A113, Πανεπιστημιούπολη 2
Σύντομο Βιογραφικό

Η Παναγιώτα Τσελέντη είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού Αυτοματισμού από το ΤΕΙ Πειραιά το 1995, Μεταπτυχιακού Διπλώματος το 2004 στις Επικοινωνίες Δεδομένων (MSc in Data Communications) από το Kingston University, UK και Διδακτορικού Διπλώματος το 2017 από το Kingston University, UK με αντικείμενο την βελτιστοποίηση συστημάτων συστάσεων με μεθόδους ανάλυσης κοινωνικών δικτύων. Διαθέτει μεγάλη διδακτική εμπειρία από το 1995 τόσο σε προπτυχιακά όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα και άλλα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συστήματα Συστάσεων, Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων, Διαχείριση Γνώσης, Ανάκτηση Πληροφορίας, Εξόρυξη Δεδομένων, Σημασιολογικός Ιστός, Ρομποτικά Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη
Δημοσιεύσεις