Κωνσταντίνος Μπάρλας
ΕΔΙΠ
Πανεπιστημιούπολη 1, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Μπάρλας είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Δίπλωμα από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2006 και Διδακτορικό Δίπλωμα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 2018 με αντικείμενο μελέτης την αλγεβρική προδιαγραφή προτύπων. Το 2013 εργάστηκε ως ερευνητής και βοηθός καθηγητή στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Έχει δημοσιεύσει 10 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ανοικτά Πρότυπα, Προτυποποίηση, Προδιαγραφές Συστημάτων, Σχεδιασμός Αφηρημένης Δομής Συστημάτων, Μαθηματική Λογική.
Δημοσιεύσεις