Θεοδόσιος Παυλίδης
ΕΤΕΠ
Κ16.ΚΔΕ Κ16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Θεοδόσιος Παυλίδης είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Πληροφορικής. Παρέχει μια σειρά υπηρεσιών πληροφορικής στους τομείς του σχεδιασμού, της ανάπτυξης λογισμικού, της ολοκλήρωσης συστημάτων και των διαχειριζόμενων υπηρεσιών, για κορυφαίους προμηθευτές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, Ευρωπαϊκούς θεσμούς, μεγάλους οργανισμούς και διάφορους πελάτες. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα πληροφορικής και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στο UNIX και τη δικτύωση---από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Το 2016, εντάχθηκε στην δύναμη του Τμήματος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, κατόπιν εκλογής του σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) η οποία είχε προκηρυχθεί το 2007.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Unix και δικτυακά, Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων σύνθετων πολυεπίπεδων λύσεων πελατών σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας, IT Service Management με ειδική εμπειρία σε γεωγραφικά διασκορπισμένα περιβάλλοντα (WAN), Συστήματα τηλεματικής