Δημήτριος Καλλέργης
Λέκτορας Εφαρμογών
Κ10.135, K10, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτριος Καλλέργης είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έλαβε Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων από το ΤΕΙ Πειραιά το 2000, Μεταπτυχιακό Τίτλο στα Δίκτυα Η/Υ και Κατανεμημένα Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Westminster (UK) το 2002, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Συστήματα Επικοινωνιών Δεδομένων από το Πανεπιστήμιο Brunel University of West London (UK) το 2008, ενώ επίκειται η υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής με αντικείμενο μελέτης τον Ευφυή Έλεγχο Ποιότητας Υπηρεσίας σε Ασφαλή Νεφοϋπολογιστικά Περιβάλλοντα για Δίκτυα Κατά Περίπτωση. Έχει εργαστεί σε πληθώρα ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων ως ερευνητής, μηχανικός Η/Υ και ειδικός ελέγχου ποιότητας σε θέματα που εστιάζουν στους τομείς δικτύων και ασφάλειας. Έχει δημοσιεύσει 25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και διατελεί μέλος διεθνών επιστημονικών επιτροπών προγράμματος επιστημονικών συνεδρίων με ενεργό συμμετοχή σε οργανωτικές και άλλες επιτροπές τους. Είναι μέλος του επιστημονικού οργανισμού Institute of Εlectrical and Electronics Engineers και πολλαπλών κοινοτήτων του (Computer Society, Society on Social Implications of Technology, Internet of Things (ΙοΤ) Community, Internet Technology Policy Community).