Νικόλαος Ψαρράς
Λέκτορας Εφαρμογών
Κ16.120, K16, Πανεπιστημιούπολη 1
Σύντομο Βιογραφικό

Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑ.Δ.Α, 2019 –

Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΑΤΕΙΘ, 2011 – 2019

Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (δεδομένων και φωνής), ΑΤΕΙΘ, 2001 – 2011

Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΑΤΕΙΘ, 1999 – 2011

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι και ΙΙ ( αυτοδύναμη διδασκαλία )

Δίκτυα Υπολογιστών ( αυτοδύναμη διδασκαλία )

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ι και ΙΙ

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙΙ

Εισαγωγή στη πληροφορική

Συστήματα Υπολογιστών, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ΠΑ.ΜΑΚ, MSc.

Μηχανικός Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙΘ

Μαθήματα
Δίκτυα Υπολογιστών Ι
Λειτουργικά Συστήματα Ι