Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής

Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής

Code:
Semester:
Type:
Direction:

ICE-7402
7th/9th
Γενικής Παιδείας (ΓΠ)

Course hours:
Instructors:
Links:

2 T – 2 ΑΠ/Φ 
Kleio Sgouropoulou (ΔΕΠ)

Description

Education & Technology: What Educational Technology is and how it can support teaching and learning (Learning Theories, Course Organization, Teaching Techniques and Teaching Approaches)

Teaching tools & new technologies. Communication in online learning

Informatics as an object of learning. Teaching approaches in Informatics

Digital Educational Content and Educational Metadata

Online learning environments. E-Learning. Design and development of electronic courses.

Learning Technology systems and standards

Repositories of Open Educational Resources

Learning Analytics

Current research trends in Educational Technology