Υποψήφιοι Διδάκτορες


Επώνυμο
Τίτλος εκπονούμενης διατριβής
Δεληγιαννίδης Σταύρος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΨΙΡΡΥΘΜΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ραχούτης Αθανάσιος Internet of Things – Διαδίκτυο των Πραγμάτων στις Υπηρεσίες Υγείας
Σινάνη Αλεξάνδρα-Κωνσταντίνα Σχεδιασμός και ανάπτυξη φωτονικών διατάξεων με χρήση τεχνικών άμεσης εγγραφής με laser
Τσαλέρα Ελένη Καινοτόμος χρήση των τεχνολογιών ΙοΤ και Machine Learning για την Παρακολούθηση και Διαχείριση Έξυπνων Χώρων
Κιουμουρτζή Μαρία Εκπαίδευση ενηλίκων και μέτρηση της εμπειρίας σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης με παιγνιώδη στοιχεία
Κανδηλογιαννάκης Γεώργιος Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής ευφυΐας και βαθείας μάθησης για την επεξεργασία και εξόρυξη δεδομένων
Χύτας Κωνσταντίνος Διαχείριση Πληροφορίας και Γνώσης και Έξυπνο Πανεπιστήμιο (Information and knowledge management and smart univeristy)
Πρέκας Στέλιος Algorithms and technics for optimal Virtual Network Embedding in cloud computing environment
Χαϊδούλης Ιωάννης Αυτοματισμοί με σύγχρονους υπολογιστές παλάμης με στόχευση στην ελαχιστοποίηση του κόστους των λύσεων, στη βιομηχανική αξιοποίηση τους, στη μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων και εξαγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων για την εκπαίδευση STEM
Μαυριδάκη Αργυρώ Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων για ψηφιοποίηση, μελέτη και ερμηνεία της Γραμμικής Α΄
Μελετίου Γεώργιος Διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: ο ρόλος των φοιτητών (Quality Assurance in Higher Education: The Role of Students)
Δροσούλη Ιφιγένεια Τεχνικές πολυτροπικής μηχανικής μάθησης για την ανάλυση προτύπων στον τομέα των ευφυών πόλεων και μεταφορών
Θεοδωροπούλου Γεωργία Μέθοδοι εξόρυξης διεργασιών για την επεξεργασία προτύπων και την πρόβλεψη συμπεριφορών
Μαρκόπουλος Δημήτριος Χρήση τεχνολογιών εξόρυξης δεδομένων σε ιατρικούς φακέλους ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας
Χουλιάρας Νέστωρ Συστήματα Cyber Ranges για εκπαίδευση και έρευνα
Παπακώστας Χρήστος Προσωποποιημένο σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές για τις χωρικές δεξιότητες των μηχανικών φοιτητών
Έλληνας Νικόλαος Ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικής ευφυΐας βασισμένων στην εξελικτική υπολογιστική και την πιθανοτική θεωρία- Εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα μοντελοποίησης και ταξινόμησης.
Ταυσανίδη Φωτεινή Η ηθική του μέλλοντος και η διεπαφή της με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα
Τσαβδαρίδης Γεώργιος Εφαρμογές Συστημάτων μη επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ)- Τεχνολογίες αιχμής και Σύγχρονες Τάσεις
Σώζος Κωνσταντίνος Νευρομορφικές υπολογιστικές τεχνικές σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και επεξεργασία εικόνας
Ζαλαβρά Ελένη Υπολογιστικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη κοινοτήτων εκπαιδευτικών σε διαδικασίες μαθησιακού σχεδιασμού
Ανδρουλάκη Ευαγγελία Ηθική και δεοντολογία στην τεχνητή νοημοσύνη: εφαρμογή στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Σαμαρίδη Νικολέττα Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση στη βιομηχανική εκπαίδευση ελληνικού ηλεκτρονικού εννοιολογικού λεξικού χρησιμοποιώντας σύστημα λογισμικού οντολογικής οργάνωσης λέξεων και των μεταξύ αυτών σημασιολογικών συσχετίσεων
Χοροζόγλου Γεώργιος Δημιουργία Συστήματος Συντακτικής Ανάλυσης για την ελληνική γλώσσα με την Link Grammar σε συνδυασμό με τη Relational Grammar
Ψιλιάς Δημήτριος Αρχιτεκτονικές υλικού/λογισμικού για εφαρμογές μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων και ενσωματωμένων συστημάτων, με σκοπό την ασφαλή μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές υλοποίησης που αποβλέπουν στην υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ισχύος ασφαλείας
Γαλανάκης Ιωάννης Automated Immediate Response Drones based on Machine Learning via Internet of Things and Algorithm Improvement
Γιάννου Βασιλική Η επίδραση της υπολογιστικής νέφους στην εκπαιδευτική διαδικασία: Σχεδιασμός και αξιολόγηση καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνικές ομιχλώδους υπολογισμού
Βάθης Νικόλαος Αλγοριθμικές Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων Προσανατολισμού και Εφαρμογές
Σωτηριάδης Λεόντιος Τεχνικές Διαχείρισης Πόρων και Επεξεργασίας Δεδομένων στο Διαδίκτυο των Οχημάτων
Γκίνη Ευγενία Ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για εφαρμογές της οπτικής στην οφθαλμολογία
Μαρούγκας Ανδρέας The Technology Acceptance Model of immersive VR in the form of (Adventure genre) gaming in tutoring of Physics as a supplement to traditional educational approaches with social elements.
Βέλιου Έντσο Machine learning techniques for anomaly detection in Internet of Things applications
Φράγκος Κωνσταντίνος Δημιουργία έμπειρου συστήματος για διάγνωση νόσου και παρακολούθηση εξέλιξης θεραπείας με τη βοήθεια εικονικών υπηρεσιών
Χαλκιαδάκη Αικατερίνη Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών υλικού και λογισμικού σε ΙοΤ συστήματα με στόχο την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία τους μέσω δικτύου επικοινωνιών.
Παπαθανασίου Αναστάσιος Κυβερνοασφάλεια: διερεύνηση Kυβερνοεγκλημάτων (Cybercrime Investigation) και Ψηφιακή Εγκληματολογία (Digital Forensics)
Τσολακίδης Ευστράτιος Νευρωνικά Δίκτυα σε Γράφους (Graph Neural Networks) και Εφαρμογές στα Κοινωνικά Δίκτυα
Καπετανάκη Ανδριάνθη Αναγνωστική κατανόηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δράμπαλου Σταματία Ευφυής Διαχείριση ραδιοπόρων στα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα
Παπασπύρου Βασίλειος Αυθεντικοποίηση Διπλού Παράγοντα με HoneyToken-Two Factor Honey Token Authentication (2FHA)
Γεωργοπούλου Μαρία-Σοφία Οργάνωση της μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και επαναδιαπραγμάτευση του μαθησιακού χωροχρόνου μέσω καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων
Μάγγα Ειρήνη Μηχανική Μάθηση και Ρομπότ Συνομιλίας στη Διακυβέρνηση: Οφέλη και Προκλήσεις για τη Δημόσια Διοίκηση
Κριεζής Ευάγγελος Μελέτη μοντέλου και υλοποίηση υβριδικού συστήματος αδρανούς πλοήγησης για την απρόσκοπτη πλοήγηση και εντοπισμό θέσης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
Αγιοπετρίτης Χριστόδουλος Εντοπισμός και δρομολόγηση αυτόνομων ευφυών οχημάτων