Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Γεώργιος Αντωνίου

ΕΔΙΠ

Ζαχαρένια Γαροφαλάκη

ΕΔΙΠ

Χριστίνα Γεωργουλάκη

ΕΔΙΠ

Γεώργιος Μελετίου

ΕΔΙΠ

Άγγελος Μητσάρας

ΕΔΙΠ

Παναγιώτα Τσελέντη

ΕΔΙΠ

Αναστάσιος Τσιλίκουνας

ΕΔΙΠ