Συνταξιοδοτηθέντες

Αναστασία Βελώνη

Λέκτορας Εφαρμογών

 

Αικατερίνη Γεωργούλη

Καθηγήτρια

Γεώργιος Διλιντάς

Ιωάννης Δραγώνας

Παναγιώτης Δροσινόπουλος

Ιωάννης Έλληνας

Καθηγητής

Δημήτριος Κεχαγιάς

Καθηγητής

Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος

Καθηγητής

 

Σωτήριος Λεβέντης

Γεώργιος Μιαούλης

Καθηγητής

Ιωάννης Ξυδάς

 

Χρήστος Σκουρλάς

Καθηγητής

Ιωάννης Χάλαρης

Καθηγητής