Συνταξιοδοτηθέντες

Αναστασία Βελώνη

Λέκτορας Εφαρμογών

 

Γεώργιος Διλιντάς

Ιωάννης Δραγώνας

Παναγιώτης Δροσινόπουλος

Ιωάννης Έλληνας

Καθηγητής

Σωτήριος Λεβέντης

Ιωάννης Ξυδάς