Συνταξιοδοτηθέντες

Γεώργιος Διλιντάς

Ιωάννης Δραγώνας

Παναγιώτης Δροσινόπουλος

Σωτήριος Λεβέντης

Ιωάννης Ξυδάς